Nettisivun jäsenpyyntölomakkeen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Kantolan alueen kulttuuritoimijat ry, Vanajantie 5, 13110 Hämeenlinna

2. Yhteyshenkilö
Miia Salvisto, info@sohohampton.fi, 044 541 1061
Henkilötietojen selvityspyynnöt osoitteeseen: info@sohohampton.fi

3. Rekisterin nimi
Jäsenpyyntölomakkeen rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriin tallentuu nettisivujen kautta tulevat jäsenyyspyynnöt. Kerättäviä tietoja käytetään asiakaspalveluun, vapaaehtoisten rekisteröintiin, tilastointiin ja raportointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään nettisivujen lomakkeeseen täytettävät tiedot. Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, vapaaehtoinen viesti sekä lomakkeen lähettämisen aika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki tallentuvat tiedot kirjoitetaan itse nettisivun lomakkeelle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Lomakkeelta tiedot tallentuvat yhdistyksen hallinnan puolelle, jolloin tiedot luovutetaan hallitukselle. Tietoja ei luovuteta rekisterin pitäjän ulkopuolelle.

8. Tietojen käsittely ja säilytysaika
Lomakkeen käsittelystä vastaa hallitus. Lomakkeet käsitellään pian niiden tultua. Tiedot tallentuvat yhdistyksen hallinnan puolelle toimintaa, jäsenyyttä, tilastointia ja mahdollisia reklamointeja varten, josta tiedot poistetaan säännöllisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Noudatamme tietojen suojauksessa Suomen lainsäädäntöä ja EU:n tietosuoja-asetusta. Pääsy tietoihin vaatii käyttöoikeudet ja salasanan.

 10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin, pyytää korjaamaan virheellisiä tietoja ja pyytää poistamaan tai anonymisoimaan hänestä tallennettuja tietoja, jos laki ei velvoita niiden säilyttämistä.
Rekisteröidyt voivat tehdä omien henkilötietojen seurantaan, korjaamiseen ja unohtamiseen liittyvät pyynnöt kirjallisesti osoitteeseen: info@sohohampton.fi. Tiedot luovutetaan, jos rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan varmistaa.

Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä suojaa jäseniensä sekä palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä Suomen henkilötietolain (523/1999) ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin pitäjä voi kerätä jäsenistä rekisteriselosteessaan kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa käyttäjästä kulloinkin kerätään.

Pääasiallisesti rekisterin pitäjä kerää henkilötiedot käyttäjältä itseltään jäsenpyynnön yhteydessä taikka muutoin jäsenyyden aikana. Rekisterin pitäjä voi lisäksi kerätä tietoja väestötietojärjestelmästä sekä muista vastaavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä.

Rekisterin pitäjä säilyttää jäsenen tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kunkin rekisteriselosteessa määritellyn tarkoituksen toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin pitäjä voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Rekisterin pitäjä voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin rekisterin pitäjä turvaa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Rekisterin pitäjä ei pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin pitäjä voi käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita kerätäkseen tietoa käyttäjän päätelaitteelta käyttäjän vieraillessa www.sohohampton.fi verkkosivustolla. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän tietokoneeseen, matkapuhelimeen tai muuhun päätelaitteeseen. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla rekisterin pitäjä voi tunnistaa käyttäjän selaimen. Mobiilisovellukset sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jota käytetään evästeitä vastaavalla tavalla.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää rekisterin pitäjän palveluja käyttäjiä yhä paremmin palveleviksi. Rekisterin pitäjä ei kerää tai tallenna evästeiden välityksellä henkilötietoja, kuten nimiä tai sähköpostiosoitteita. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, eikä niitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

Käyttäjät voivat estää verkkosivustoja ja sovelluksia käyttämästä evästeitä tai tunnisteita päätelaitteellaan selaimen tai sovelluksen asetuksista. Tämä estää laitteen yksilöivän tunnisteen lähettämisen ja verkkosivuston tai sovelluksen käyttötiedon käyttämisen esim. mainonnan kohdentamista varten. Estämisen jälkeen käyttäjälle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole käyttäjän kiinnostusalueiden mukaan valittua.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ja siinä rekisterin pitäjälle myönnetyt oikeudet käyttämällä kyseistä verkkosivustoa.

Rekisterin pitäjä voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa ilman velvollisuutta ilmoittaa käyttäjille muutoksesta.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty 1.3.2023.
Rekisteri- ja tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa ja uusin päivitetty versio löytyy aina www.sohohampton.fi -verkkosivulta